دیدگاه ها

عالی وجذاب
خوب
اینکه یه سریال بیننده داره دلیل نمیشه اینقدر کش پیدا کنه!!! دوباره باید برای شهرزاد 3 صبر کنیم، اصلا جالب نیس!!!!